2 februari 2017

Verschillende berichten in de watersector gaan rond over watermaatschappijen die de waterhardheid zelf aanpassen. Dit wordt ook wel centrale waterontharding genoemd. Hierdoor ontstaat de vraag in hoeverre een particuliere waterontharder nodig is. Wordt de waterontharder overbodig?

Zoals we inmiddels weten is de waterhardheid in vrijwel geen enkel gebied hetzelfde. Dit komt doordat watermaatschappijen water winnen uit verschillende bronnen, zoals de grond, rivieren, rivieroevers en de duinen. Vervolgens wordt het water gezuiverd door de watermaatschappij om er drinkwater van te maken. Het drinkwater moet aan verschillende eisen voldoen. Deze zijn opgenomen in het Drinkwaterbesluit.

Ontharden waterbedrijven zelf water?

Tijdens het zuiveren van ons drinkwater wordt het water ook steeds vaker onthard via centrale ontharding bij een watermaatschappij. De verschillende methodes die hiervoor worden gebruikt halen maar een gedeelte van het kalk uit het water. Dit komt onder andere doordat het gaat om gigantische hoeveelheden water. De waterhardheid terugbrengen wordt dan een kostbare zaak. Daarnaast moeten watermaatschappijen voldoen aan een minimale waterhardheid van tenminste 5,6 dH. Hierdoor komt de waterhardheid nauwelijks in de buurt van de hardheid waarbij kalkaanslag wordt gevormd, namelijk 4 dH.

Is een waterontharder zinvol als mijn watermaatschappij het water zachter maakt?

Ondanks dat de waterhardheid centraal wordt onthard, blijft de vraag naar waterontharders stijgen. Reden hiervoor is dat watermaatschappijen vaak lang op zich laten wachten. In 1992 is al een besluit genomen dat voor 1997 het water overal centraal onthard moet zijn. Toch blijkt dat dit niet in de praktijk. Zodra de watermaatschappij centraal gaat ontharden, gebeurt dit slechts voor een deel – meestal tot maximaal 6,5 tot 7,5 dH. Kalkafzetting vindt echter plaats vanaf circa 4 dH. Daarnaast stijgt de waterhardheid na verloop van tijd weer bij watermaatschappijen. Dit komt onder andere door een stijging van het waterverbruik en een te kleine capaciteit van de centrale ontharder. Na centrale ontharding komt kalkaanslag minder snel terug, maar het eindresultaat blijft hetzelfde. Uiteindelijk blijft u kalkaanslag houden. Met een waterontharder bent u 100% verzekerd vrij van kalkaanslag.