8 november 2014

Consumenten gaan fors meer betalen voor drinkwater. Gemeenten leggen hun tekorten steeds vaker via precariobelasting op waterleidingen op het bord van de burger. Die belasting wordt middels de waternota doorberekend.

Precario wordt geheven op de grond waar de waterleidingen in liggen. Deze heffing wordt door drinkwaterbedrijven linksom of rechtsom doorberekend aan de consument. Branchevereniging Vewin is boos en teleurgesteld dat het kabinet met het besluit om precariobelasting niet te verbieden de deur wagenwijd openzet om de burger op te zadelen met hogere woonlasten.

Verdubbeld

Het aantal gemeenten dat precariobelasting heft is sinds 2005 verdubbeld. Vaak gaat het daarbij om forse bedragen. Gemeenten kunnen deze belasting eenzijdig en ongemaximeerd opleggen. In de gemeente Zoeterwoude betaalt de burger per jaar €42 meer voor drinkwater dan een burger van buurgemeente Zoetermeer.

Voor de burger is vaak niet duidelijk dat de verhoging veroorzaakt is door gemeentelijke belastingen. En daar schuilt volgens Cees Verkerk van Vewin ook een van de problemen. Het riekt volgens hem naar willekeur: “Gemeenten doen maar wat.”
Bron: Telegraaf