13 december 2016

Van één van de grootste energievreters in huis zijn veel mensen zich niet bewust. Door kalkaanslag schiet het energieverbruik namelijk omhoog! Hoe meer kalkaanslag een warmwatervoorziening heeft, hoe meer energie het nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Kalk is een warmte isolator. Door kalkaanslag worden warmwatervoorzieningen zoals waterleidingen, verwarmingselementen, radiatoren, koffiemachines etc. aangetast. Kalkaanslag heeft een isolerende werking waardoor apparaten meer energie moeten gebruiken om dezelfde kwaliteit te leveren. De energierekening kan hierdoor flink oplopen.

Dikte kalkafzetting (mm) 0.4 0.8 1.6 3.2 4.8 6.4 9.6
Rendementsverlies 4% 7% 11% 18% 27% 28% 48%

Uit onderzoek van Amerikaans waterbedrijf WQA (Water Quality Association) is gebleken dat apparatuur dat kalkvrij blijft geen energieverspilling tot gevolg heeft en het rendement behouden blijft. Voor het onderzoek is gedurende 90 dagen met verschillende op gaswerkende CV-systemen het effect van hard en zacht water getest. Alle systemen behielden bij het gebruik van zacht water hun efficiëntie tijdens de testperiode. De systemen waarbij hard water is gebruikt verloren rendement.

Vermindering levensduur

Naast rendementsverlies vermindert kalkaanslag de levensduur van de meeste installaties en apparaten aanzienlijk. Cijfers uit het onderzoek laten zien dat een CV-systeem met een gebruik van een Nederlands gemiddelde waterhardheid (8 dH) na ongeveer 4 jaar minder goed werkt door kalkaanslag. Een CV-systeem met zacht water gaat gemiddeld wel 15 jaar probleemloos mee. Ook de doorstroom van kranen en douchekoppen bleef probleemloos met zacht water, terwijl kranen en douchekoppen met hard water na 2 á 3 maanden ontkalkt moeten worden om een goede doorstroom te behouden. Vaatwassers en wasmachines zouden idealiter na ongeveer 2 á 3 maanden al ontkalkt moeten worden om problemen te voorkomen en rendementsverlies tegen te gaan.

Veiligheid

Door een verstopte waterleiding kan de watertoevoer blokkeren of de druk verminderen. De werking van het apparatuur wordt slechter naar mate kalkafzetting optreedt. Dit kan leiden tot oververhitting van de vaatwasser, wasmachine of Quooker. Aangetaste veiligheidskleppen, -ventielen en regelaars verliezen hun werking en daarmee hun functie. Dit levert ongewenst onveilige situaties in drinkwatersystemen en CV-systemen.

Kostenbesparing

Kalk in het water breekt schoonmaakmiddelen af. Uit het onderzoek van WQA is gebleken dat de resultaten van wasmachines en vaatwassers met zacht water, bij het gebruik van een halve dosering wasmiddel en wassen op een lagere temperatuur, een beter resultaat geeft dan bij een hogere temperatuur en een volledige dosering met hard water. Bij een test waarbij verschillende soorten vlekken op witte was werd aangebracht is gebleken dat het vlek-verwijderend vermogen stijgt wanneer gebruik wordt gemaakt van zacht water. De temperatuur en wasmiddel-dosering kan bij onthard water omlaag, terwijl het vlek-verwijderend vermogen stijgt of gelijk blijft.

Bron: WQA – Softened Water Benefits Study